Nyheder


Den 30. maj 2019 har Bunkermuseum Hanstholm 40 års-jubilæum. Det fejrer vi med halv pris på entré, gratis udendørs rundvisninger og kage. 

Traditionen tro afholder Besættelsestidshistorisk Selskab for Thy og Vester Hanherred det årlige træf for køretøjer, reenactment mm. i Hanstholm.

Som resultatet af næsten tre års koncentreret samarbejde er bogen"Atlantvolden i Nordjylland" nu udkommet i form af to bind på i alt 600 sider.

Program for 2. Verdenskrigstræf 2018 

Under 2. Verdenskrig lod Hitler Atlantvolden opføre fra Norge i nord til Frankrig i syd. Denne forsvarsvold som skulle beskytte de tyske tropper mod invasion fra de allierede.
I dag står de grå betonbunkere tilbage. Omtumlet af naturens kræfter, fredelige og afvæbnede som en del af den fælles europæiske historie og arv.

Dette markeres onsdag d. 6. juni med arrangementer langs den europæiske kyst

Træf for køretøjer m.m. fra 2. Verdenskrig. Samarbejde Besættelsestidshistorisk Selskab og Bunkermuseum Hanstholm.

Lidt nyheder fra starten af 2018

Lørdag den 7. oktober udgravede vi i samarbejde med Besættelsestidshistorisk Selskab en bunkeri Hanstholm. Bunkeren ligger på Pynten/Helshagevej i Hanstholm og rummede en 10,5 cm-kanon og mandskabet til den. Bunkeren er af type Regelbau Fl 243.

Vi valgte at udgrave netop denne bunker, fordi vi ikke tidligere har udgravet en bunker af denne type, og de forskellige typetegninger, som vi kender til, afviger en del fra hinanden.Udgravningen af mandskabsdelen af kanonstillingen den 7. oktober gav ingen spektakulære fund, men vi lærte alligevel en del nyt

Besættelsestidshistorisk Selskab vil i samarbejde med Bunkermuseum Hanstholm åbne en bunker lørdag d. 7. oktober på Pynten i Hanstholm