Nyheder


Nedlukningen af Nordjylland er nu blevet lempet! Det indebærer, at museerne nu har fået lov til at åbne igen fra i dag fredag d.20/11 2020. Bunkermuseum Hanstholm kommer imidlertid IKKE til at genåbne på denne side af nytår. Læs hvorfor her; 

Pressemeddelelse 25. maj 2020

Genåbning af Museum Thy’s afdelinger

Lørdag den 19. oktober gennemfører Besættelsestidshistorisk Selskab for Thy og Vester Hanherred endnu en gang en udgravning af en Hanstholms mange skjulte bunkere. Denne gang sker det i Hawskoven, som udover træer rummer ganske mange tyske betonbunkere fra 2. Verdenskrig.

Bunkeren, som skal åbnes, er en lyskastergarage, som rummede en 60 cm projektør, der var en del af det tyske luftforsvar af Hanstholm. 

Et af resultaterne af projektet Projektet ”Atlantvolden i Nordjylland” bliver nu tilgængeligt i form af informationstavler og en ny hjemmeside.

Den 30. maj 2019 har Bunkermuseum Hanstholm 40 års-jubilæum. Det fejrer vi med halv pris på entré, gratis udendørs rundvisninger og kage. 

Traditionen tro afholder Besættelsestidshistorisk Selskab for Thy og Vester Hanherred det årlige træf for køretøjer, reenactment mm. i Hanstholm.

Som resultatet af næsten tre års koncentreret samarbejde er bogen"Atlantvolden i Nordjylland" nu udkommet i form af to bind på i alt 600 sider.

Program for 2. Verdenskrigstræf 2018 

Under 2. Verdenskrig lod Hitler Atlantvolden opføre fra Norge i nord til Frankrig i syd. Denne forsvarsvold som skulle beskytte de tyske tropper mod invasion fra de allierede.
I dag står de grå betonbunkere tilbage. Omtumlet af naturens kræfter, fredelige og afvæbnede som en del af den fælles europæiske historie og arv.

Dette markeres onsdag d. 6. juni med arrangementer langs den europæiske kyst

Træf for køretøjer m.m. fra 2. Verdenskrig. Samarbejde Besættelsestidshistorisk Selskab og Bunkermuseum Hanstholm.