Mandskabsbunker (Regelbau 501)

Mandskabsbunker af typen Regelbau 501 med 2 meter tykke mure og lofter.

Bunkeren havde det tyske bygningsnummer 1115 og var færdigstøbt den 16. september 1942. Til støbningen anvendtes gået 450 m3 jernbeton. I sommeren 1943 blev der tilbygget en maskingeværstilling (ringstilling) til højre for indgangen.

Mandskabsbunkeren bestod udover indgang og gassluse af et enkelt rum med køjer til 10 mand. Mandskabsrummet blev opvarmet af en kakkelovn og var i øvrigt forsynet med periskop og nødudgang.

Der blev i efteråret 1942 bygget fem bunkeren af denne type i 38 cm batteriet som led i forstærkningen af batteriets nærforsvar.

1. Indgang
2. Gassluse
3. Mandskabsrum
4. Nødudgang, fyldt med ral/sand