10,5 cm Kanon


10,5 cm S.K.C/32. Kombineret skibs- og luftværnskanon oprindelig konstrueret til brug på lette flådeenheder, men også meget anvendt i kystforsvaret.

Kanonen havde en max. rækkevidde på 15.175 m og kunne skyde op til 16 skud i minuttet.
Granaterne vejede 15 kg.

I 1945 var 16 kanoner af denne type opstillet ved Hanstholm.