Pansergrav

På østsiden af Hanstholm-Fæstningen blev der i foråret 1944 anlagt en pansergrav. Pansergraven var en ca. 4 m bred og ca. 2,5 m dyb grøft. Formålet med den var at gøre terrænet vanskeligt at passere for kampvogne.
Pansergraven gik fra Holmens sydskrænt til dens nordskrænt, i alt 2 km.
Pansergraven blev dækket til efter krigen, og den er kun synlig allerlængst mod nord, sydøst for pansermuren (22).