38 cm-batteriets hospital

Den store bygning er 38 cm-batteriets hospital, som rummede operationsstuer, sygestuer og tandlægeklinik. Betonloftet over bygningens kælder der 50 cm tykt, så kælderen kunne bruges som beskyttelsesrum.
Hospitalet blev i bygget 1941.
Bygningen har siden 1956 været brugt af Hjemmeværnet som ”Hanstholm-lejren”.