Panserkuppel ved kirken

Panserkuppel med tre skydeskår til maskingevær.
Kuplens stål er 25 cm tykt og kunne holde til direkte beskydning fra kampvogne. Maskingeværets munding sad i et kuglehoved, som passede helt nøjagtigt i skydeskåret. Når skydeskåret ikke var i brug, kunne det lukkes med de kraftige skodder, som stadig sidder inde i kuplen. De mindre huller mellem skydeskårene var til små periskoper, som man kunne observere terrænet gennem, også når skydeskårene var lukkede pga. fjendtlig beskydning. Så alt i alt ydede kuplen soldaterne indeni god beskyttelse imod beskydning.
Jernkuplen er en del af en betonbunker af typen Regelbau 110a. Under bunkerens to meter tykke beton var der ammunitionsrum og mandskabsrum med køjeplads til ni soldater.
Bunkeren blev bygget i december 1942 og var et led i Hanstholm-Fæstningens forsvar mod angreb fra landsiden. Maskingeværet i kuplen her skulle beskyde Tårnvej, som var en af de få adgangsveje ind i Fæstningen.
Der findes tre bunkere af denne type i Hanstholm.
Bunkeren er ikke tilgængelig.