Ammunitionsbanen blev anlagt, fordi ammunitionen til 38 cm kanonerne var for tung til, at man blot kunne bakse rundt med den på en sækkevogn. Derfor blev der anlagt en ca. 4,3 km lang smalsporsbane indenfor batteriområdet. Granater og krudtladninger blev af små diesellokomotiver kørt frem til de fire kanonstillinger fra seks store ammunitionsbunkere, som lå lidt længere tilbage i terrænet.

Se museumstogets køreplan.   


 

I museumsterrænet er en del af den gamle ammunitonsbane genetableret. Med museumstoget kan man køre en tur gennem batteriet og passere gennem en af de store ammunitionsbunkere og en af bunkerne til 38 cm kanon. Turen er godt 1 km lang og varer ca. 10 minutter.