Bunker til 38 cm-kanon

Kanonbunker til en 38 cm-kanon. Bunkeren har et areal på ca. 3000 m3, og den består tre hoveddele: ammunitionsrum, kanonstilling og mandskabsrum. I mandskabsrummene var der plads til hele besætningen på 90 mand. Der var desuden baderum, vandværk og el-værk i bunkeren.
Der blevet bygget fire bunkere af typen i Hanstholm.
Museumsbunkeren er en den næstvestligste af bunkerne.