Status for demontering af batterier, maj 1946

Original på Marinens Bibliotek - acc. 246/1967

 Kystdefensionen 21. Maj 1946.

 Til Marineministeriet.

 Vedrørende status pr. 1/4 over Demonteringsarbejderne ved de tidligere tyske Kystbefæsningsanlæg.

 I henhold til fjernskriverordre pr. 3/4 1946 fra Søværnskommandoen skal Kystdefensionen hermed tillade sig at indsende status pr. 1/4 over demonteringsarbejder ved de tidligere tyske kystbefæstningsanlæg, idet det dog skal bemærkes, at status for frigivelse arealer er ført til dato.

 1. Vester Vedsted
Kanonerne (4 x 12,2) er fjernet af hærens tekniske korps. Ammunitionen er fjernet. Placementerne er gjort uanvendelige. Arealet er frigivet den 30/3 1946.

2. Mosdalsbjerg
Kanonerne (4 x 12,2) er gjort uanvendelige og er overdraget Politiet til realisation. Ammunitionen er fjernet. Placementerne er gjort uanvendelige. Arealet er frigivet den 3/4 1946.

3. Pælebjerg
Kanonerne (4 x 15) er konserveret og overbygget. Ammunition og løst gods er fjernet. Pigtrådsspærringerne er flyttet, således at de kun omfatter selve kanonstillingerne.

4. Vesterhavsbad
Kanonerne (4 x 10,5) er gjort uanvendelige og er overdraget Politiet til realisation. Ammunition og løst gods er fjernet. Arealet er frigivet den 3/4 1946.

5. Fanø Nord
Kanonerne (4 x 10,5): mekanismerne er sendt til Søartilleriet. Ammunition: farlig ammunition bortsprængt, resten er magasineret i Gravlunden.

6. Gneisenau
Kanonerne (2 x 2 x 15): mekanismerne er sendt til Søartilleriet. Ammunitionen er desarmeret og opmagasineret i bunkers ved batteriet.

7. Gammelby
Kanonerne (4 x 10,5) er sendt til Søartilleriet. Ammunitionen er magasineret i Gravlunden. Placementerne er sprængt den 8/4 1946.

8. Femhøje
Kanonerne (4 x 10,5): mekanismerne er sendt til Søartilleriet. Ammunitionen er magasineret i Gravlunden. Alt løst materiel er fjernet.

9. Gjessing
Kanonerne (4 x 10,5) er fjernet. Ammunitionen er magasineret i Gravlunden. Alt løst materiel er fjernet.

10. Tirpitz 
Kanonerne (2 x 2 x 38) er ikke opstillet. Ammunitionen er fjernet. Placementerne er gjort ubrugelige.

11. Oxby
Kanonerne (3 x 15): mekanismerne er fjernet. Ammunitionen er magasineret i Gravlunden.

12. Blåvand
Kanonerne (4 x 10,5 og 1 x 15,5): mekanismerne er fjernet. Ammunition er fjernet.

13. Vrøgum
Kanonerne (4 x 12,2) er fjernet af Hærens tekniske Korps. Ammunitionen er fjernet. Placementerne er gjort ubrugelige.

14. Børsmose
Kanonerne (4 x 12,2) er fjernet af Hærens tekniske Korps. Ammunitionen er fjernet. Placementerne er gjort ubrugelige.

15. Dyreby
Kanonerne (4 x 12,2) er fjernet af Hærens tekniske Korps. Ammunitionen er fjernet. Placementerne er gjort ubrugelige.

16. Nymindegab
Kanonerne (4 x 10,5 og 1 x 15,5) er sprængt, med undtagelse af den 15,5 cm. Ammunitionen er fjernet.

17. Stauning
Batteriet var ikke færdigbygget. Kanonerne (4 x 19,4). Ammunitionen er fjernet. Placementerne er gjort ubrugelige.

18. Søndervig
Kanonerne (4 x 10,5). Ammunitionen er fjernet.

19. Skalstrup
Kanonerne (4 x 12,2) er fjernet af hærens tekniske korps. Ammunitionen er fjernet. Placementerne er gjort ubrugelige.

20. Underbjerg
Kanonerne (4 x 15,5) er fjernet. Ammunitionen er fjernet.

21. Thyborøn
Kanonerne (4 x 10,5) er fjernet. Ammunitionen indemuret i bunkers.

22. Agger
Kanonerne (4 x 12,7) er fjernet. Ammunitionen er magasineret i Fylleled.

23. Lyngby
Kanonerne (4 x 10,5) er gjort uanvendelige. Ammunitionen er fjernet.

24. Klitmøller
Kanonerne (4 x 10,5) er gjort uanvendelige. Ammunitionen er fjernet.

25. Hansted
Kanonerne (4 x 17) er gjort uanvendelige. Ammunitionen er fjernet. Alt løst inventar er fjernet.

26. Hansted
Kanonerne (4 x 38): mekanismerne er udtaget og anbragt i kasser. Slagstifterne er ved Søartilleriet.

27. Hansted
Kanonerne (4 x 10,5): mekanismerne er fjernet.

28. Hansted
Kanonerne (4 x 10,5): mekanismerne er fjernet.

29. Hansted
Kanonerne (4 x 10,5): mekanismerne er fjernet.

30. Hansted
Kanonerne (4 x 10,5): mekanismerne er fjernet.

31. Vigsø
Kanonerne (4 x 10,5) er gjort uanvendelige. Ammunitionen er bortsprængt.

32. Bulbjerg
Kanonerne (4 x 12,2) er gjort uanvendelige. Ammunitionen er fjernet. Barakkerne er fjernet.

33. Slettestrand
Kanonerne (4 x 12,2) er gjort uanvendelige. Ammunitionen er fjernet. Barakkerne er fjernet.

34. Kettrup Bjerge
Kanonerne (4 x 15) er konserveret og tilmuret. Ammunitionen magasineret i Tolne. Barakkerne er fjernet.

35. Furreby
Kanonerne (4 x 12,7): mekanismerne er fjernet. Kasematterne er tilmuret. 2 x 75 er sendt til Søartilleriet. Ammunitionen: 12,7 cm Ammunition magasineret i Fylleled. 75 mm ammunition magasineret i Tolne. Alt løst materiel er fjernet. Barakkerne er fjernet.

36. Hirtshals (V)
Kanonerne (4 x 10,5) er gjort uanvendelige. Ammunitionen er fjernet. Barakkerne med undtagelse af 2 til vagten er fjernet.

37. Hirtshals (Ø)
Kanonerne (4 x 10,5) er gjort uanvendelige. Ammunitionen er fjernet. Barakkerne er fjernet.

38. Tversted
Kanonerne (4 x 10,5) er gjort uanvendelige. Ammunitionen er magasineret i Fylleled. Barakkerne er fjernet. Alt løst materiel er fjernet. Arealet er frigivet den 13/4 1946.

39. Skagen
Kanonerne (8 x 12). Ammunitionen er magasineret i Tolne.

40. Bunken Skov
Kanonerne (4 x 12). Ammunitionen i Tolne. Barakkerne er fjernet.

41. Bunken Strand
Kanonerne (4 x 10,5) er gjort uanvendelige. Ammunitionen er fjernet. Arealet er frigivet 1/4 1946.

42. Frederikshavn N.
Kanonerne (4 x 10,5): mekanismerne er udtaget.

43. Havnebatteri
Kanonerne (4 x 75) er sendt til Søartilleriet. Ammunitionen er magasineret i Tolne. Barakkerne er fjernet. Arealet er frigivet 22/3 1946.

44. Frederikshavn S
Kanonerne: 4 x 15 cm er konserveret og overbygget. 2 x 12 cm er sendt til Søartilleriet.

45. Frederikshavn S.
Kanonerne (4 x 15): mekanismerne er fjernet.

46. Langtvedgaard
Kanonerne (4 x 8,8) er fjernet. Ammunitionen er fjernet.

47. Geraa
Kanonerne (4 x 8,8) er gjort uanvendelige. Ammunitionen er fjernet.

48. Hals
Kanonerne (4 x 12,7) er konserveret og overbygget. Mekanismerne er fjernet. Ammunitionen er fjernet. En del af arealerne er midlertidigt frigivet.

49. Knarmov
Kanonerne (4 x 7,5) er fjernet. Ammunitionen er ødelagt. Placementerne er gjort uanvendelige.

 

50. Halberskov
Kanonerne (4 x 7,5) er fjernet. Ammunitionen er ødelagt.

 

51. Udbyhøj
Kanonerne (4 x 7,5) er fjernet. Ammunitionen er ødelagt. Placementerne er sprængt. Arealet er frigivet den 7/5 1946.

 

52. Skovgaarde
Kanonerne (4 x 7,5) er fjernet. Ammunitionen er ødelagt. Placementerne er sprængt. Arealet er frigivet den 7/5 1946.

 

53. Gjerrild
Kanonerne (4 x 7,5) er fjernet. Ammunitionen er ødelagt. Placementerne er sprængt. Arealet er frigivet den 7/5 1946.

 

54. Fornæs
Kanonerne (4 x 7,5) er fjernet. Ammunitionen er ødelagt. Placementerne er sprængt. Arealet er frigivet den 7/5 1946.

 

55. Katholm
Kanonerne (4 x 7,5) er fjernet. Ammunitionen er ødelagt. Placementerne er sprængt. Arealet er frigivet den 7/5 1946.

 

56. Hjelm
Kun planlagt.

 

57. Sletterhage
Kun planlagt. Placementerne sprængt. Arealet midlertidig frigivet den 7/5 1946.

 

58. Aakrogen
Kanonerne (4 x 8,8) er fjernet. Ammunitionen er fjernet. Placementerne er gjort uanvendelige. Arealet er frigivet den 7/5 1946.

 

59. Silistria
Kanonerne (4 x 7,5) er fjernet. Ammunitionen er fjernet. Arealet er midlertidig frigivet.

 

60. Skaade
Kanonerne (4 x 8,8) er fjernet. Ammunitionen er fjernet. Placementerne er gjort uanvendelige. Arealet er frigivet den 5/4 1946.

 

61. Abelshoved
Kanonerne (4 x 7,5) er fjernet. Ammunitionen er fjernet. Arealet er frigivet den 28/2 1946.

 

62. Trelde Næs
Ikke færdigbygget. Kanonerne (3 x 10,5). Ammunitionen er fjernet.

 

63. Røjle Klint
Intet skyts. Arealet midlertidigt frigivet.

 

64. Midskov
Kanonerne (3 x 8,8) er fjernet. Ammunitionen ødelagt. Barakkerne er fjernet. Ammunitionsrum og betonbunkers er bortsprængt med undtagelse af én bunker, som er overtaget af grundejerne. Arealet er frigivet.

 

65. Fynshoved
Kanonerne (4 x 15): mekanismerne er fjernet. Ammunitionen er fjernet.

 

66. Halskov
Kanonerne (4 x 75): mekanismerne er sendt til Søartilleriet. Ammunitionen ligger i bunkers på batteriet.

 

67. Røsnæs
Kanonerne (4 x 12,7): mekanismerne er sendt til Søartilleriet. Ammunitionen ligger i bunkers på batteriet.

 

68. Alleshave
Kanonerne (4 x 7,5) er fjernet. Ammunitionen er fjernet. Placementerne er sprængt. Arealet er frigivet den 5/4 1946.

 

69. Ordrup Næs
Kanonerne (4 x 7,5) er fjernet. Ammunitionen er fjernet. Arealet er frigivet.

 

70. Gniben
Kanonerne (4 x 15).

 

71. Yderby
Intet skyts.

 

72. Ebbeløkke
Kanonerne (4 x 7,5) er fjernet. Ammunitionen er fjernet. Arealet er frigivet.

 

73. Spodsbjerg
Kanonerne (4 x 12,7): mekanismerne er udtaget. Ammunitionen er magasineret på Lynæs.

 

74. Salgaardshøj
Kanonerne (4 x 7,5) er fjernet. Ammunitionen er fjernet. Placementerne er gjort uanvendelige. Arealet er frigivet.

 

75. Hesbjerg
Kanonerne (4 x 15): mekanismerne er fjernet. Ammunitionen er fjernet.

 

76. Hornbæk
Kanonerne (4 x 12): mekanismerne er fjernet.

 

77. Helsingør
Kanonerne (4 x 8,8) er gjort uanvendelige. Ammunitionen er fjernet. Placementerne er sprængt.

 

78. Nivaa
Intet skyts. Placementerne er gjort uanvendelige. Arealet er frigivet den 24/1 1946.