Kanonbunker nr. 3 (museumsbunkeren)

                       

  Museumsbunkeren har et samlet areal på ca. 2500 m2, og er dermed en af de største bunkere tyskerne byggede i Danmark. I midten af museumsbunkeren stod en af de fire 38 cm kanoner, som udgjorde det tyske kystbatteri.
       
        Batteriet kunne sende sine granater ud på en afstand af 55 km. Sammen med et tilsvarende batteri ved Kristiansand i Norge, på den anden siden af Skagerrak, skulle batteriet i Hanstholm spærre det ca. 120 km brede farvand mellem Danmark og Norge.

                       

  Bunkeren består af tre hoveddele: ammunitionsrum, kanonbrønd samt mandskabs-og teknikafdeling.
       
        Den store kanon er ikke bevaret, men en del af bunkerens rum er restaureret og ført tilbage til deres oprindelige udseende med originalt udstyr. I de øvrige rum findes udstillinger, som belyser forskellige sider af befæstningsanlæggenes historie.