Tyske divisioner i Danmark, 1940-45

Nedenfor ses en liste over de tyske divisioner, som var stationeret i Danmark 1940-45. Listen omfatter de divisioner, som havde ansvaret for forsvaret og bevogtning af et landområde. Divisioner, som var under opstilling eller i transit er således ikke medtaget.

Der er linket fra enhederne til dokumenter på hjemmesiden.

For en del af enhederne findes ikke bevaret krigsdagbøger eller lignende fra deres tid i Danmark, man kan imidlertid finde oplysninger om enhederne i den tyske øverstbefalendes aktivitetsrapport (1940-43) og krigsdagbog (1943-45).

1940
170. Inf.Div.        9.4.-28.5.1940
198. Inf.Div.        9.4.-28.5.1940
460. Div. z.b.V.    27.5.-14.8.1940
160. Res.Div.      ankomst juni 1940
269. Inf.Div.       ankomst 9.8.1940

1941
269. Inf.Div.       afrejse 27.3.1941
218. Inf.Div.       24.3.1941-3.1.1942
160. Res.Div.      hele året

1942
416. Inf.Div.        hele året
160. Res.Div.       hele året
23. Inf.Div.          ankomst nov. 1942

1943
416. Inf.Div.         hele året
160. Res.Div.       hele året
166. Res.Div.       hele året
23. Inf.Div.         afrejse jan. 1943
71. Inf.Div.         9.3-3.8.1943
20. Lw.-Feld Div.  ankomst marts 1943
233. Res.Pz.Div.   ankomst august 1943
361. Inf.Div.        ankomst oktober 1943

1944
416. Inf.Div.        afrejse 5.10.1944
233. Res.Pz.Div.   hele året
  20. Lw.Feld Div    afrejse juni 1944
160. Res.Div.       hele året
166. Res.Div.       hele året
361. Inf.Div.        afrejse 14.3.1944
363. Inf.Div.        13.3.-15.6.1944   
  25. Pz.Div.           maj - august 1944
182. Res.Div.       12.-24.9.1944
  47. Volks-Gren.Div.   10.10.-8.11.1944

1945
233. Res.Pz.Div.    indtil maj 1945
160. Res.Div.        indtil maj 1945
166. Res.Div.        indtil maj 1945
264. Inf.Div.         feb.-mar. 1945
325. Inf.Div.         marts - maj 1945
328. Inf.Div.         marts - maj 1945
614. Div.Stab z.b.V.   febr.-marts 1945