Minesspærringen i Skagerrak

Under 2. Verdenskrig anlagde den tyske flåde en søminespærring i indsejlingen til Skagerrak mellem Kristiansand og Hanstholm. Da krigen sluttede, havde den tyske flåde udlagt i alt 8810 søminer og 4298 beskyttelsesbøjer i Skagerrak.

Formålet med minespærringen var at forhindre allierede krigsskibe i at trænge ind i Skagerrak. Det var gennem hele besættelsen afgørende for Tyskland at holde den engelske flåde ude fra Skagerrak, for hvis man mistede kontrollen over det, var forbindelsen mellem Tyskland og Norge i alvorlig fare.

De første miner i spærringen blev udlagt natten til den 9. april 1940, og i løbet af april blev der udlagt fem minefelter (I-V) med i alt 1642 søminer. Kun inde under kysten blev der ved hver ende af minespærringen friholdt en ca. 10 sømil bred åbning. Gennem disse åbninger skulle tyske skibe kunne sejle ud og ind ad farvandet uden at løbe på egne miner. Åbningerne blev på begge sider af farvandet bevogtet med kanoner på landjorden og vagtskibe til søs.

Minespærringen blev løbende forstærket gennem resten af krigen; så sent som i april 1945 forsøgte man at lægge yderligere miner ud. Denne fortsatte udlægning af miner i Skagerrak skete til dels, fordi den tyske frygt for et allieret angreb i området øgedes i løbet af krigen. En anden vigtig grund var, at man simpelthen var nødt til at forstærke minespærringen, hvis den fortsat skulle være virksom. En søminespærring har nemlig begrænset levetid, da søgangen enten kan slide minerne løs eller bringe dem til sprængning. Nogle minetyper havde desuden batterier, hvis levetid var begrænset.

Rydningen af minespærringen gik i gang straks efter krigens ophør, og allerede i 1946 blev Skagerrak erklæret for minefrit. Fiskerne støder dog fortsat på sporene af minefelterne i form af mineankrene, som står tilbage på havbunden.

Kort over søminefelter udlagt af tyskerne i Skagerrak 1940-45.

Minefelter i Skagerrak 1940-45

Felt

Dato for udlægning

Antal søminer

 

Antal beskyttelses-bøjer

I

09.04.1940

384 EMC

 

II

09.04.1940

325 EMC

 

III

12.04.1940

170 EMD

 

IV

12.04.1940

373 EMD

 

V

24.04.1940

390 EMC

 

VI

08.01.1942

597 EMF

 

VII

10.01.1942

268 EMC

 

VIII

02.03.1942

210 EMC

 

IX

25.04.1942

151 EMC

 

X

21.05.1942

66 SMA

 

XI

22.-23.05.1942

100 EMC

 

XII

13.06.1942

65 SMA

 

XIII-A

11.07.1942

90 EMF

 

XIII-B

11.07.1942

90 EMF

 

XIV

08.08.1942

65 SMA

 

XV

13.08.1942

50 LMF

 

XVI

27.01.1943

248 EMF

 

XVII

25.01.1943

50 EMF

 

XVIII

08.10.1943

360 EMC

 

XIX

11.10.1943

360 EMF

 

XX

05.03.1944

250 EMC

200 RB

XXI

15.-16.04.1944

280 EMF

350 RB

XXII

07-08.05.1944

300 UMB

210 EMR

XXIII-A

01.-02.04.1944

230 EMF

230 EMR

XXIII-B

06.-07.04.1944

220 EMF

220 EMR

XXIV

25.-26.04.1944

198 EMF

265 RB

XXV

03.-04.08.1944

313 EMC

199 EMR

XXVII

03.-04.08.1944

287 EMC

191 EMR

XXXI

18.03.1945

500 EMC

250 EMR

XXXII-A

06.10.1944

140 EMC, 88 EMF

114 EMR

XXXII-B

02.10.1944

110 EMC, 62 EMF

86 EMR

XXXIV

19.-20.09.1944

350 EMC, 150 EMF

 

XXXVIII

07.-08.03.1945

490 EMC

310 EMR

XXXIX

14.01.1945

360 EMC

185 EMR

R 1

12.02.1944

 

512

R 2

16.02.1944

 

436

R 3

17.02.1944

 

360

R 4

18.02.1944

 

180

A+B

14.04.1942

20 SMA

 

C

18.10.1943

50 LMF