Tyske kystbatterier i Danmark, juni 1940

OKM AIIao 830/40 g.Kdos. v. 7.6.1940
- Laufende K.G., Plan 26, Blatt B,  Festungs- und Verteidigungsstellen

Kommandanten i Afsnit Øst-Jylland

Artillerikommandør   Øst-Jylland
Frederikshavn
- samtidigt kommandør for   Marine-Artilleri-Afdeling 309
(Endemål: 8 Kompagnier, 1 Stabsdeling)

Betegnelse

Bevæbning

Kommentar

Flak- og kystbatteri Skagen

4-8,8 cm dobbelflak (tyske)

under anlæggelse

lette Flakdeling Skagen

2-2 cm (tyske)

 

Batterie   Skagen-Nord

4-12 cm (danske)

under anlæggelse

Flak- og kystbatteri Frederikshavn-Nord

4-8,8 cm (tyske)

 

Flak- u. Sperrbatterie Frederikshavn-Vest

4-8,8 cm (tyske)

 

Flak- og kystbatteri Frederikshavn-Syd

4-8,8 cm (tyske)

 

Batteri Frederikshavn

4-15 cm (tyske)

under anlæggelse (senere 12 cm)

Batteri Læsø

4-12 cm (danske)

planlagt

lette Flakdeling Hals

3-3,7 cm   (tyske)

 

 

Kommandanten i afsnit Danske Øer

Artillerikommandør Danske Øer
København
- samtidigt kommandør for M.A.A. 308
(Endemål: 5 Kompagnier, 1 Stabsdeling)

Betegnelse

Bevæbning

Kommentar

Batteri Flakfort

3-21 cm (danske)

 

Batteri Hjelm

4-12 cm (danske)

planlagt

Batteri Sjællandsodde

4-15 cm (danske)

under anlæggelse

Batteri Hornbæk

4-12 cm (danske)

under   anlæggelse

lette Flakdeling Kronborg

3-3,7 cm (tyske)

 

lette Flakdeling København/Trekroner

3-3,7 cm (tyske)

 

lette Flakdeling Drogden Fyr.

3-3,7 cm (tyske)

 

 

Kilde:
Rigsarkivet, Danica 1000 film 86 billed 1908266.

For oprindelige sprogbrug – se tysk udgave.

Kommentar:
Danmark var juni 1940 inddelt i tre marineafsnit. Det tredje afsnit ”danske vestkyst” (Bulbjerg til grænsen) hørte imidlertid ikke under Marinebefehlshaber Dänemark men Küstenbefehlshaber Deutsche Bucht. Afsnittet blev fra november underlagt Marinebefehlshaber Dänemark.

Afsnit Øst-Jylland betegnedes normalt ”Nordjylland”.