Vandrerute: Besættelsens spor ved Bulbjerg

Under 2. verdenskrig blev Bulbjerg-området stærkt befæstet af den tyske besættelsesmagt. Selvom tiden er gået, står mange af disse anlæg stadig meget tydeligt i landskabet, fordi området siden 1948 har været naturfredning.

Museet har for Dansk Vandrelaugs projekt ”historiske vandringer” udviklet en vandrerute i Bulbjerg-området.

Ruten går gennem de vigtigste af befæstningsanlæggene i området ved Bulbjerg, men samtidigt også igennem en betagende natur, og man kommer tæt på Jyllands eneste fuglefjeld.

Ruten er ca. 10 km lang og i udfordrende terræn.

Link til rute (pdf, 1MB): vandrerute