Rommels inspektion i Danmark, december 1943

Nedenfor er en fuldstændig udskrift af nogle kilder til Rommels inspektion i Danmark 2.-14.12.1943.  

Hovedparten af materialet er maskinskrevne dagbogsnotitser fra Rommels Stab, Heeresgruppe B. De findes på en film i Rigsarkivet (Danica 1000 spole 6), som er optaget for Rigsarkivet, mens dokumenterne endnu befandt sig i USA (de såkaldte "Alexandria-film"). Filmen er meget "tynd", hvorfor den er vanskelig at læse. I langt de fleste tilfælde er det dog lykkedes at tyde teksten.

Første del (frame 006687-006710) er en egentlig krigsdagbog, som dækker perioden 5.-12.12.1943. De anførte bilag til krigsdagbogen synes desværre ikke at være bevaret.

Anden del (frame 006711-006715) består af korte notitser, som dækker perioden 1.-14.12.1943. Det er uvist, hvem i staben, som har skrevet notitserne.

Tredje del (frame 006716-006734) består af nogle kortfattede notitser, som er skrevet af Rommel personligt.

Tidsplan for inspektionen i Nordjylland - bilag til 416. Inf.Div.s aktivitetsberetning for 1943.

Maritimt afsnit af Heeresgruppe B's rapport vedrørende forsvarsberedskab i Danmark, december 1943.

Instruks for Heeresgruppe B, 6.11.1943.

   

Feltmarskal Rommel og hans flåderådgiver, viceadmiral Ruge, studerer et kort under deres inspektion i Hanstholm, 7. december 1943. Wehrmachtsbefehlshaber Dänemark, general von Hanneken, kigger henover deres skuldre. Til højre står kommandanten for "Verteidigungsbereich Hanstholm", Korvettenkapitän Knippenberg.   

 Hanstholm, 7.12.1943. Rommel og Knippenberg på vej ud af 38 cm batteriets ildledelsesbunker. 

Rommel skridter fronten af under sin inspektion i Hanstholm.

I

 den tyske ugerevy fra 22.12.1943 er et klip fra Rommels inspektion i Danmark. De første 48 sekunder af indslaget er fra Hanstholm.
(Klippet er fra video fra www.archive.org - Die Deutsche Wochenschau Nr.694, 22.12.1943)