Brøndbunker

Bunkeren blev bygget i 1941 og rummede en brøndboring for drikkevand til 38 cm-batteriet.
Batteriet ligger ca. 1,6 km væk, men man valgte at lave to brøndboringer på det lave areal ved Hansted Å, fordi brøndene her kun skulle ned i 23 m dybde, mens en brønd i batteri-området skulle have været 50 m dyb.
Der blev bygget to brøndbunkere af denne type.