Reserve-ildleder

Lille betonbunker, som skulle overtage kommandoen over 38 cm batteriet, hvis den store ildledelsesbunker skulle blive sat ud af spillet under kamp.

Til støbningen af bunkeren, hvis loft og vægge er 80 cm tykke, gik 120 m3 jernbeton. Det er uvist, hvornår bunkeren blev bygget, men er næppe sket før sommeren 1942.

Bunkeren består af to rum, som begge har en observationsspalte. Den lille bunker har ikke haft plads til meget udstyr.
Snit og grundplan af reserveildledelsesbunker. Jens Andersen 1985.