Ammunitionsbunker

Ammunitionsbunker til 38 cm-batteriet, bygget i 1941.
Bunkeren kunne rumme ca. 150 skud til 38 cm-kanonerne. Granater og krudtladninger blev opbevaret i hvert deres rum.
Betongalgen foran bunkeren er en portalkran, som blev brugt til omladning af ammunitionen fra de lastvogne, som transporterede ammunitionen til batteriet. Indenfor batteriets område flyttede man ammunitionen rund ved hjælp af smalsporsbanen, som forbandt ammunitionsbunkeren med kanonbunkerne.
Der blev bygget to bunkere af denne type i Hanstholm.
Bunkeren er åben, men husk lommelygte.