Mandskabsrum og maskincentral

Bunkerens mandskabsrum og tekniske afdeling ligger på sydsiden af kanonbrønden. Denne del af bunkeren var gastæt og helt selvforsynende med vand og strøm. Mandskabsrummene lå langs bunkerens ydersider og havde køjer til hele kanonbesætningen, som var på ca. 90 mand.

Inderst i denne del af bunkeren fandtes de tekniske installationer. Maskincentralen rummede to dieselmotorer; en lille (56 HK) til forsyning af bunkeren med lys, og en stor (200 HK), som leverede strøm til betjening af kanonen. Desuden rummede denne del af bunkeren bade- og vaskerum, toiletter samt en brønd. Endelig var der her en varmecentral, som opvarmede hele bunkeren ved hjælp af varmt vand i radiatorer i bunkerens enkelte rum.