Udstillinger

I bunkeren er nogle af rummene indrettet med udstillinger, som belyser forskellige sider af befæstnings anlæggets  historie.

VÅBEN BAG PANSER


Udstilling af unikke bunkerfund fra udgravning i 2015

TERRÆNBORD

Model Hanstholmen ved krigens afslutning

KRISTIANSSAND

Billeder og film fra 38cm batteriet i Kristiansand

OLSENBANDEN I JYLLAND

Billeder og fim fra Olsenbanden i Jylland 

BISMARCK SLAGSSKIB

38 cm kanonen var originalt designet til slagskibet Bismarck. I udstillingen findes bl.a. modelskibe.

MODELRUM

Diverse modeller af jernbane kanoner

BILLEDERUM

Billeder fra opbygningen af Batteri Hanstholm ll og fra livet i bunkeren.