Hovedvagt og arrest

Hovedvagt og arrest for 38 cm-batteriet. Bygningen, som var af røde mursten, blev opført i efteråret 1941 og rummede vagtlokale for områdevagten på ti soldater. Oprindeligt havde arrestbygningen kun seks fængselsceller, mens i 1943 blev den udvidet til 20 celler, fordi Fæstningens besætning nu var nået op på ca. 3000 mand.
Efter krigen blev arrestbygningen brugt som vandrerhjem og senere som privatbolig.
Bygningen blev revet ned i 1984.