Hanstholm Kro - Kroens bygninger stammer tilbage fra slutningen af 1800-tallet.

Hanstholm Kro

Kroens bygninger stammer tilbage fra slutningen af 1800-tallet.
Kroen var under besættelsen det eneste lovlige værtshus i Hanstholm, og både danskere og tyske soldater besøgte den.