38 cm-batteriets administrationsbygning

Murstensbygningen blev bygget i foråret 1941 som administrationsbygning og klædekammer for 38 cm-batteriet. Betonloftet over bygningens kælder der 50 cm tykt, så kælderen kunne bruges som beskyttelsesrum.
Bygningen er for tiden en del af Hanstholm Asylcenter.