Generel information

Tilgængelighed for handicappede
Den nye udstillingsbygning er fuldt tilgængelig med kørestol. Imidlertid er museumsbunkeren vanskeligt tilgængelig med kørestol p.g.a. trapper, niveauforskelle og talrige dørtrin.

Medbragte dyr
Det er ikke tilladt at medbringe hunde, katte eller andre kæledyr i museets bygninger, men de må gerne færdes udenfor centret, såfremt de holdes i snor. Udenfor museumsbygningen er hundekrog og vandskåle.

Rygning
Rygning er ikke tilladt i museets bygninger – dog kan der ryges i kanonbrønden. Der kan ryges på udendørsarealerne omkring museet, men man skal tage hensyn til brandfare.

Parkering
Der er gratis parkering på Museumscenter Hanstholms parkeringsplads, der ligger ved indkørslen til museet.