Ildledelsesbunkeren i oktober 1945. I midten af ses panserkuplen med den 10,5 m lange afstandsmåler. Foran kuplen er en mindre panserkuppel med periskop. Bag afstandsmåleren et interimistisk vagtskur.
Ildledelsesbunkeren i oktober 1945. I midten af ses panserkuplen med den 10,5 m lange afstandsmåler. Foran kuplen er en mindre panserkuppel med periskop. Bag afstandsmåleren et interimistisk vagtskur.

Ildledelsesbunker

 

38 cm kanonerne blev styret fra den store ildledelsesbunker, som ligger på Holmens kant, ca. 250 m nordøst for museumsbunkeren.

Bunkeren med det tyske byggenr. 1100 L har 1-2 m tykke vægge og lofter. Arbejdet på bunkeren blev påbegyndt i februar 1941, og i anden halvdel af maj var bunkeren færdigstøbt. Den store bunker var dog først færdig-indrettet i december 1941. Indtil da blev batteriets skydning ledet fra en midlertidig ildledelsestation, som blev nedrevet samtidigt med, at den store bunker blev taget i brug.

 

Snittegning af ildledelsesbunkerens forreste del med kuppel med afstandsmåler og kuppel med periskop.

Bunkeren var i to etager, og havde på taget en 10,5 m lang afstandsmåler anbragt i en stor, drejelig panserkuppel. I bunkerens øverste etage fandtes beregnerrum, hvor pejlinger og afstandsmålinger blev omregnet til skuddata. I bunkerens underetage var beboelse for mandskabet, baderum og toiletter.  

Bunkeren er fortsat tilgængelig, men er adskilt fra museumsområdet af Kaj Lindberggade, som er anlagt i 1960'erne. Da bunkeren er i to etager, bør man udvise stor forsigtighed ved færdsel i den.