Bunker til 5 cm maskinmorter

I bunkeren stod en mortér-type, M 19, som var fremstillet specielt til befæstningsanlæg. M 19-mortéren var en automatisk 5 cm-mortér, som kunne affyre op til 120 skud i minuttet, og havde en maksimal rækkevidde på 750 m.
Mortéren stod under den 25 cm tyk panserkuppel, hvis overside ligger i niveau med jordoverfladen, så den var meget vanskelig at opdage og ødelægge. Det var meningen, at M 19‑mortérerne skulle samarbejde med maskingeværer og forsvaret af fæstningens ydergrænser. Mortéren skulle beskyde de områder, som maskingeværerne ikke kunne dække (sænkninger i terrænet og bagsiden af højninger) og dermed jage soldater, som var gået i dækning, frem i maskingeværilden.
Bunkeren rummede udover mortéren plads til besætningen på 9 mand og ammunition til våbnet.
Bunkeren blev bygget i 1943, og der findes fire bunkere af denne type i Hanstholm.
Under navnet “Havhulen” bruges bunkeren til kunstudstillinger af Hanstholm Kunstforening.