Billeder fra Museumsbanen
Billeder fra Museumsbanen
Billeder fra Museumsbanen
Billeder fra Museumsbanen
Billeder fra Museumsbanen
Billeder fra Museumsbanen
Billeder fra Museumsbanen
Billeder fra Museumsbanen

Museumsbanen

Museumstoget køreplan 2020:

Påske
 Første tur køres kl. 10.00, sidste tur kl. 15.30  
21. maj - 6. september. Første tur køres kl. 10.00, sidste ½ time før lukketid.  

Pris:
20,- DKK 
0-2 årige: Gratis

Særåbning (udenfor sæson) 
1000,- DKK pr. runde inkl. billetter + 200 kr. pr. ekstra runde  

NB. Hunde må ikke komme med ammunitionstoget, men ved stationen findes der imidlertid kroge til hunde.


Ammunitionsbanen blev anlagt, fordi ammunitionen til 38 cm kanonerne var for tung til, at man blot kunne bakse rundt med den på en sækkevogn. Derfor blev der anlagt en ca. 4,3 km lang smalsporsbane indenfor batteriområdet. Granater og krudtladninger blev af små diesellokomotiver kørt frem til de fire kanonstillinger fra seks store ammunitionsbunkere, som lå lidt længere tilbage i terrænet.

 

I museumsterrænet er en del af den gamle ammunitonsbane genetableret. Med museumstoget kan man køre en tur gennem batteriet og passere gennem en af de store ammunitionsbunkere og en af bunkerne til 38 cm kanon. Turen er godt 1 km lang og varer ca. 10 minutter.