Panserkuppel med seks skydeskår, hvorfra man kunne beskyde terrænet hele horisonten rundt med maskingevær.
Panserkuppel med seks skydeskår, hvorfra man kunne beskyde terrænet hele horisonten rundt med maskingevær.
Panserkuppel med seks skydeskår, hvorfra man kunne beskyde terrænet hele horisonten rundt med maskingevær.

Panserkuppel ved Hotel Hanstholm

Panserkuppel med seks skydeskår, hvorfra man kunne beskyde terrænet hele horisonten rundt med maskingevær.
Kuplens sider er 25 cm tykke. Maskingeværets munding sad i et kuglehoved, som passede helt nøjagtigt i skydeskåret. Når skydeskåret ikke var i brug, kunne det lukkes med kraftige skodder. Hullet øverst i kuplen var til et periskop til observation af terrænet omkring bunkeren.
Jernkuplen er en del af en betonbunker af typen Regelbau 634, hvis vægge og lofter er 2 meter tykke og ydede soldaterne god beskyttelse mod beskydning. Nede i bunkeren var der ammunitionsrum og køjepladser til en besætning på ni soldater.
Bunkeren blev bygget i maj 1943. Den var et led i forsvaret af den centrale del af Hanstholm-Fæstningen omkring kommandobunkeren, som ligger på toppen af bakken på den anden side af hotellet.
Der findes tre bunkere af denne type i Hanstholm.
Bunkeren anvendes i dag af el-forsyningen, og er derfor ikke tilgængelig.