Fødevaredepot

Denne simple bunker var sandsynligvis depot for 38 cm batteriets nødrationer, og den blev formodentlig bygget i 1941.

Der var ikke køkken i de fire kanonbunkere. Maden til batteriets mandskab blev tilberedt og til dels indtaget i en stor kostforplejning længere oppe ad vejen  - nu fjernvarmecentral. I tilfælde af kamp kunne man ikke forlade batteriet, og man havde da behov for nødrationer.