Billeder fra ammunitionsrummet
Billeder fra ammunitionsrummet
Billeder fra ammunitionsrummet
Billeder fra ammunitionsrummet
Billeder fra ammunitionsrummet
Billeder fra ammunitionsrummet
Billeder fra ammunitionsrummet
Billeder fra ammunitionsrummet
Billeder fra ammunitionsrummet
Billeder fra ammunitionsrummet

Ammunitionsrum

Bunkerens ammunitionsmagasiner ligger på nordsiden af kanonbrønden. Der var to rum til krudtladning og to til granater. De fire store ammunitionsrum havde plads til i alt ca. 160 stk. 38 cm granater og ladninger.

De tunge granater og ladninger blev flyttet rundt ved hjælp af kraftige taljer, som kørte på skinner i loftet. Granater og krudtladningerne blev transporteret til ammunitionsrummene fra store ammunitionsbunkere i baglandet ved hjælp af en smalsporet ammunitionsbane, som løb gennem bunkeren.