Hovedkvarter for marineartilleri

På det flade areal øst for Hotel Hanstholm lå hovedkvarteret for Marine-Artilleri-Afdeling 118, som havde kommandoen over kystartilleriet mellem Agger og Bulbjerg.
Anlægget bestod af et trefløjet anlæg af træbarakker og blev bygget i foråret 1941. Barakkerne er nu væk - den sidste blev revet ned i efteråret 2001.
På nordsiden af barakanlægget blev i 1942 bygget en kommandobunker i tre etager. Bunkeren anvendes i dag af marinehjemmeværnet og er ikke tilgængelig.