Observationsstilling

Lille observationsbunker, som ligger bag museumsbunkeren.

Bunkeren har en grundflade på ca. 2 x 2 m og 25-30 cm tykke vægge. I bunkerens forside er en observationsspalte.

Det præcise formål med bunkeren er ukendt, men der har formodentlig stået en pejlekikkert i den.