Russisk 12,2 cm feltkanon

Russisk feltkanon konstrueret 1931. Kanonen havde den russiske betegnelse ”122 mm Pushka obr.1931 (122-31)”. Kanonen har en vægt på 7.100 kg i stilling og havde en rækkevidde 20.870 m.

I de første år af krigen mod Rusland faldt et stort antal af disse effektive og robuste kanoner sammen med store mængder ammunition i tyskernes hænder.

Vor kanon, som bærer nummeret ”613” er produceret 1939-40: årstallet ”1939” er stemplet på selve kanonen, mens ”1940” ses på lavettens hjulaksel. Kanonen kom til Danmark i januar 1944, hvor den blev opstillet i et af de ni kystbatterier med denne type kanoner.

Efter Befrielsen blev kanonen gjort ubrugelig ved gennemskæring af bundstykket, kammeret, løbet og rekylbremser med en skærebrænder.

Kanon stod indtil 1958 som vartegn i Artillerilejren i Esbjerg. Ved lejrens nedlæggelse blev kanonen placeret på en tidligere tysk flyveplads, hvor den blev genfundet midt i 1980’erne. Den blev herefter ført til Varde Kaserne, hvor den blev genfundet i sensommeren 2003.  I 2004 blev kanonen skænket til museet.