Luftværnsbunker 3

Bunker af typen Regelbau Fl. 242 til en 2,0 cm luftværnskanon.

Bunkeren havde det tyske bygningsnummer 1116 og var færdigstøbt den 4. juni 1943. Til bygningen af bunkeren gik 570 m3 jernbeton. Bunkeren loft og mure er 2 m tykke.

Bunkeren består en åben brisk på taget, hvor luftværnskanonen var opstillet. I bunkeren er der et mandskabsrum med plads til seks mand og et ammunitionsrum.

Bunkeren var en del af en deling med i alt tre luftværnskanoner, som skulle beskytte 38 cm kanon nr. 3 -  den nuværende museumsbunker - mod angreb fra lavgående fly. Hver af de fire 38 cm kanoner var sikret med en sådan deling let luftværnsskyts.


Grundplan og snittegning af luftværnsbunker af typen Regelbau Fl 242. Opmålt af Kystdefensionen 1947.