Batteri Hanstholm I

En tysk batteristilling fra 2. Verdenskrig. Batteriet består af nitten større bunkers, og det udgjorde det første permanente anlæg, tyskerne byggede ved Hanstholm.
Allerede natten til 9. april 1940 - dagen for tyskernes besættelse af Danmark - havde tyskerne udlagt miner i Skagerrak for at spærre for allierede skibes adgang til Kattegat og Østersøen. Ind mod land var der en 10 sømil bred åbning i minespærringen.
Åbningen i minespærringen blev bevogtet fra land af dette batteri, der var bevæbnet med fire 17 cm skibskanoner.
Til at begynde med var kanonerne opstillet under åben himmel og mandskabet boede i træbarakker. Som et led i anlæggelsen af forsvarskæden ”Atlantvolden” begyndte man i sommeren 1942 at bygge bombesikre betonbunkere med 2 m tykke vægge og lofter. I stillingen blev der bygget i alt 19 af de kraftige bunkere.
Batteriet havde en besætning på ca. 150 mand.