OKW-ordre om Westwallgrundsätzen i Danmark, 27.8.1942

OKW/WFST/Op. (H) Nr. 002945/42 g.Kdos. v. 27.8.1942

Føreren har også for Danmark befalet en forstærkning af kystforsvaret ifølge ”Vestvold”-principperne. I denne forbindelse kommer foreløbig kun en udbygningen indenfor rammerne af de forhåndenværende styrker på tale. Tilføring af yderligere kystbatterier eller andre styrker er ikke mulig.-

Den tyske øverstkommanderende i Danmark  [Bef.d.Dt.Tr. in Dänemark] har meldt følgende ønskede prioritetsrækkefølge.-

1.) Udbygning af havnebyen Esbjerg (inkl. øen Fanø og halvøen Skallingen, som flankerer indsejlingen), Thyborøn og Hirtshals ved skabelse af et perimeterforsvar.-

2.) Forøget udbygning af flyvepladserne Ålborg-Øst, -Vest og Søflyveplads, Frederikshavn, Thisted, Rom, Grove [Karup], Esbjerg og Rye.-

3.) Forstærkning af udbygning af infanterisforsvaret af støttepunktet Hansted med målet, vedvarende at kunne indsætte en forstærket infanteribataljon. -

4) Forstærket beskyttelse af Limfjords-overgangene ved Ålborg, nord for Løgstør [Aggersund] og ved Oddesund.-

Stillingtagen udbedes.=

Afskrift af telegram i Seekriegsleitungs arkiv. RA, HS XVI, pk. 7/142