Krigsdagbog for kommandanten for marineafsnit Nordjylland, 1940-45

- Kommandant im Abschnitt Nordjütland

I forbindelse med Skov- og Naturstyrelsens registreringsprojekt udførte en frivillig, "P.V." omkring 1990 en oversættelse af krigsdagbogen for den tyske marines kommandant i Nordjylland.

Oversættelsen forelå som et maskinskrevet manuskript, som er blevet scannet og findes nedenfor som et søgbart PDF-dokument

Krigsdagbog, K.i.A. Nordjütland 1940-45

I den oprindelige oversættelse mangler en side:
Krigsdagbog, K.i.A. Nordjütland, 9.11.-13.11.1944


Afsnitskommandanter
30.4.1940-15.7.1943:  Korvettenkapitän Edouard Becker (*1888)
16.7.1943-1.10.1944:  Kapitän zur See Karl Hinsch (*1880)
1.10.1944-Befrielsen:   Kapitän zur See Heinrich Kaiser (*1900)

Afsnittets inddeling 1940-45