Lieber Feind/Kære fjende

Frem til udgangen af 2023 kan man i Dokumentationscentret og i museumsbunkeren opleve værker af Birgit Bjerre og Alex Mørch under den samlende titel ”Lieber Feind/Kære fjende”.

Temaet for udstillingen er mødet mellem mennesker under besættelsen i Nordvestjylland på tværs af nationalitet og fjendskab.

Udgangspunktet for Birgit Bjerres værker er de historier, som hun har fået fortalt af sin far, Christian Bjerre. Christian var under besættelsen en stor dreng, som boede i Vigsø nær Hanstholm.

Farens historier viser, hvor modsætningsfuldt og komplekst lokalbefolkningens forhold til besættelsesmagtens soldater var. Christian kørte med græstørv til de tyske byggerier, og han købte cigaretter sf soldaterne. Når han så de tyske soldaters flotte uniformer, blev han skamfuldt over sit eget, simple tøj. Samtidigt lavede han hærværk mod deres telefonledninger om aftenen, og han tissede i de øl, som han solgte til soldaterne. Tanken om de mulige følger af hans handlinger mod besættelsesmagten gjorde ham så utryg, at han mente, at han havde brug for et våben for at beskytte sig. Derfor fik han flikket en skyder sammen, som bestod af løbet fra en dansk salonpistol og en tysk signalpistol. Det var ikke noget drabeligt våben, men bevidstheden om dets eksistens virkede beroligende - undervejs havde dele af skyderen været opbevaret i et bistade.

Disse og andre historier har Birgit omsat til værker i vidt forskellige materialer, herunder bivoks og natsværmere.

Alex Mørchs værker kan opleves i museumsbunkeren. Det drejer sig om to installationer af rå jernplader, som med mellemrum udsender foruroligende, rumlede lyde i bunkerens gange.