Ringstilling til mortér

Lille bunker, "ringstilling" af typen Bauform 69 til 8 cm fodfolksmortér.

Ringstillingen blev sandsynligvis bygget i sommeren eller efteråret 1943. Til støbningen gik ca. 40 m3 jernbeton. Bunkeren har på 30 cm tykke lofter og vægge.

Bunkeren består af to ringstillinger - en stor til mortéren og en lille til observation/maskingevær - et ammunitionsrum samt entré.

Bunkeren var en del af en deling med tre tyske 8 cm fodfolksmortérer, som lå i denne del af 38 cm batteriet. Der lå to sådanne delinger med 8 cm mortérer i 38 cm batteriets centrale del.

Grundplan og snittegning af ringstilling til mortér, Bauform 69. Opmåling af Kystdefensionen, 1948.