Kanonbrønden

Tårnet med en 38 cm. kanon stod i kanonbrønden, som udgør midten af bunkerkomplekset. Kanonen og dens tårn er for længst fjernet. Kanonbrøndens dimensioner er imidlertid imponerende nok i sig selv; 30 meter i diameter og 5 meter dyb. Midt i kanonbrønden står stadig den 2 meter høje sokkel, som kanontårnet var fastgjort til, med 24 bolte.

Ammunitionsgangen, som løber rundt  om kanonbrønden. I baggrunden ser  man lemmene ind til ammunitionsrummene.