Den tyske skinflyveplads ved Faartoft


Fortælling og vandring v. museumsinspektør Jens Andersen Under besættelsen byggede tyskerne et meget kunstfærdigt skinanlæg ved Fårtoft: Skinanlægget skulle ligne en vandflyveplads, og formålet var at få englænderne til at kaste deres bomber dér i stedet for over den rigtige vandflyveplads ved Dragsbæk – og tricket lykkedes faktisk. I dag er det ikke let at se, hvor skinanlægget har ligget, men ser man nøjere efter er der stadig mange spor efter det. Mødested: Ved bunkeren på hjørnet af Fårtoftvej og Lindevej i Thisted

Tidspunkt


Torsdag 13. 06. 2024
19:00 - 20:00