News


Nu er programmet for museets naturvandringer lagt - bunkeroplevelser i Hanstholm og i Lyngby.   ...

Vi får jævnligt gaver fra folk. Desværre er det ikke praktisk muligt at anbringe de ny-indkomne ting i den eksisterende udstilling. For at råde bod på dette, har vi fået frem-stillet en ny montre, hvor vi vil dele nogen de mest interessante og fine genstande, vi har fået ind i de seneste år. ...

For to år siden indrettede museet en lille udstilling om slagskibet "bismarck" opbygget omkring en stor model af skibet i dens korte velmagtstid. Nu har to københavnske modelbyggere, Per Nielsen og Preben Wolf, hjulpet os med at lave en model af skibet, som det i dag ligger på havbunden på næsten 5000 m dybde. Modellen er i målestoksforholdet 1:350 og bygger på resultater a ...