Status for demontering af batterier, maj 1946

Report from the Danish Coastal Defences to the Ministry of Navy concerning the status of the demolition of German costal batteries, May 1946.

Original in Forsvarets Bibliotek - acc. 246/1967 (Marinens Bibliotek)

 Til Marineministeriet.

Vedrørende status pr. 1/4 over Demonteringsarbejderne ved de tidligere tyske Kystbefæsningsanlæg.

I henhold til fjernskriverordre pr. 3/4 1946 fra Søværnskommandoen skal Kystdefensionen hermed tillade sig at indsende status pr. 1/4 over demonteringsarbejder ved de tidligere tyske kystbefæstningsanlæg, idet det dog skal bemærkes, at status for frigivelse arealer er ført til dato.

1. Vester Vedsted
Kanonerne (4 x 12,2) er fjernet af hærens tekniske korps. Ammunitionen er fjernet. Placementerne er gjort uanvendelige. Arealet er frigivet den 30/3 1946.

2. Mosdalsbjerg
Kanonerne (4 x 12,2) er gjort uanvendelige og er overdraget Politiet til realisation. Ammunitionen er fjernet. Placementerne er gjort uanvendelige. Arealet er frigivet den 3/4 1946.

3. Pælebjerg
Kanonerne (4 x 15) er konserveret og overbygget. Ammunition og løst gods er fjernet. Pigtrådsspærringerne er flyttet, således at de kun omfatter selve kanonstillingerne.

4. Vesterhavsbad
Kanonerne (4 x 10,5) er gjort uanvendelige og er overdraget Politiet til realisation. Ammunition og løst gods er fjernet. Arealet er frigivet den 3/4 1946.

5. Fanø Nord
Kanonerne (4 x 10,5): mekanismerne er sendt til Søartilleriet. Ammunition: farlig ammunition bortsprængt, resten er magasineret i Gravlunden.

6. Gneisenau
Kanonerne (2 x 2 x 15): mekanismerne er sendt til Søartilleriet. Ammunitionen er desarmeret og opmagasineret i bunkers ved batteriet.

7. Gammelby
Kanonerne (4 x 10,5) er sendt til Søartilleriet. Ammunitionen er magasineret i Gravlunden. Placementerne er sprængt den 8/4 1946.

8. Femhøje
Kanonerne (4 x 10,5): mekanismerne er sendt til Søartilleriet. Ammunitionen er magasineret i Gravlunden. Alt løst materiel er fjernet.

9. Gjessing
Kanonerne (4 x 10,5) er fjernet. Ammunitionen er magasineret i Gravlunden. Alt løst materiel er fjernet.

10. Tirpitz 
Kanonerne (2 x 2 x 38) er ikke opstillet. Ammunitionen er fjernet. Placementerne er gjort ubrugelige.

11. Oxby
Kanonerne (3 x 15): mekanismerne er fjernet. Ammunitionen er magasineret i Gravlunden.

12. Blåvand
Kanonerne (4 x 10,5 og 1 x 15,5): mekanismerne er fjernet. Ammunition er fjernet.

13. Vrøgum
Kanonerne (4 x 12,2) er fjernet af Hærens tekniske Korps. Ammunitionen er fjernet. Placementerne er gjort ubrugelige.

14. Børsmose
Kanonerne (4 x 12,2) er fjernet af Hærens tekniske Korps. Ammunitionen er fjernet. Placementerne er gjort ubrugelige.

15. Dyreby
Kanonerne (4 x 12,2) er fjernet af Hærens tekniske Korps. Ammunitionen er fjernet. Placementerne er gjort ubrugelige.

16. Nymindegab
Kanonerne (4 x 10,5 og 1 x 15,5) er sprængt, med undtagelse af den 15,5 cm. Ammunitionen er fjernet.

17. Stauning
Batteriet var ikke færdigbygget. Kanonerne (4 x 19,4). Ammunitionen er fjernet. Placementerne er gjort ubrugelige.

18. Søndervig
Kanonerne (4 x 10,5). Ammunitionen er fjernet.

19. Skalstrup
Kanonerne (4 x 12,2) er fjernet af hærens tekniske korps. Ammunitionen er fjernet. Placementerne er gjort ubrugelige.

20. Underbjerg
Kanonerne (4 x 15,5) er fjernet. Ammunitionen er fjernet.

21. Thyborøn
Kanonerne (4 x 10,5) er fjernet. Ammunitionen indemuret i bunkers.

22. Agger
Kanonerne (4 x 12,7) er fjernet. Ammunitionen er magasineret i Fylleled.

23. Lyngby
Kanonerne (4 x 10,5) er gjort uanvendelige. Ammunitionen er fjernet.

24. Klitmøller
Kanonerne (4 x 10,5) er gjort uanvendelige. Ammunitionen er fjernet.

25. Hansted
Kanonerne (4 x 17) er gjort uanvendelige. Ammunitionen er fjernet. Alt løst inventar er fjernet.

26. Hansted
Kanonerne (4 x 38): mekanismerne er udtaget og anbragt i kasser. Slagstifterne er ved Søartilleriet.

27. Hansted
Kanonerne (4 x 10,5): mekanismerne er fjernet.

28. Hansted
Kanonerne (4 x 10,5): mekanismerne er fjernet.

29. Hansted
Kanonerne (4 x 10,5): mekanismerne er fjernet.

30. Hansted
Kanonerne (4 x 10,5): mekanismerne er fjernet.

31. Vigsø
Kanonerne (4 x 10,5) er gjort uanvendelige. Ammunitionen er bortsprængt.

32. Bulbjerg
Kanonerne (4 x 12,2) er gjort uanvendelige. Ammunitionen er fjernet. Barakkerne er fjernet.

33. Slettestrand
Kanonerne (4 x 12,2) er gjort uanvendelige. Ammunitionen er fjernet. Barakkerne er fjernet.

34. Kettrup Bjerge
Kanonerne (4 x 15) er konserveret og tilmuret. Ammunitionen magasineret i Tolne. Barakkerne er fjernet.

35. Furreby
Kanonerne (4 x 12,7): mekanismerne er fjernet. Kasematterne er tilmuret. 2 x 75 er sendt til Søartilleriet. Ammunitionen: 12,7 cm Ammunition magasineret i Fylleled. 75 mm ammunition magasineret i Tolne. Alt løst materiel er fjernet. Barakkerne er fjernet.

36. Hirtshals (V)
Kanonerne (4 x 10,5) er gjort uanvendelige. Ammunitionen er fjernet. Barakkerne med undtagelse af 2 til vagten er fjernet.

37. Hirtshals (Ø)
Kanonerne (4 x 10,5) er gjort uanvendelige. Ammunitionen er fjernet. Barakkerne er fjernet.

38. Tversted
Kanonerne (4 x 10,5) er gjort uanvendelige. Ammunitionen er magasineret i Fylleled. Barakkerne er fjernet. Alt løst materiel er fjernet. Arealet er frigivet den 13/4 1946.

39. Skagen
Kanonerne (8 x 12). Ammunitionen er magasineret i Tolne.

40. Bunken Skov
Kanonerne (4 x 12). Ammunitionen i Tolne. Barakkerne er fjernet.

41. Bunken Strand
Kanonerne (4 x 10,5) er gjort uanvendelige. Ammunitionen er fjernet. Arealet er frigivet 1/4 1946.

42. Frederikshavn N.
Kanonerne (4 x 10,5): mekanismerne er udtaget.

43. Havnebatteri
Kanonerne (4 x 75) er sendt til Søartilleriet. Ammunitionen er magasineret i Tolne. Barakkerne er fjernet. Arealet er frigivet 22/3 1946.

44. Frederikshavn S
Kanonerne: 4 x 15 cm er konserveret og overbygget. 2 x 12 cm er sendt til Søartilleriet.

45. Frederikshavn S.
Kanonerne (4 x 15): mekanismerne er fjernet.

46. Langtvedgaard
Kanonerne (4 x 8,8) er fjernet. Ammunitionen er fjernet.

47. Geraa
Kanonerne (4 x 8,8) er gjort uanvendelige. Ammunitionen er fjernet.

48. Hals
Kanonerne (4 x 12,7) er konserveret og overbygget. Mekanismerne er fjernet. Ammunitionen er fjernet. En del af arealerne er midlertidigt frigivet.

49. Knarmov
Kanonerne (4 x 7,5) er fjernet. Ammunitionen er ødelagt. Placementerne er gjort uanvendelige.

 

50. Halberskov
Kanonerne (4 x 7,5) er fjernet. Ammunitionen er ødelagt.

 

51. Udbyhøj
Kanonerne (4 x 7,5) er fjernet. Ammunitionen er ødelagt. Placementerne er sprængt. Arealet er frigivet den 7/5 1946.

 

52. Skovgaarde
Kanonerne (4 x 7,5) er fjernet. Ammunitionen er ødelagt. Placementerne er sprængt. Arealet er frigivet den 7/5 1946.

 

53. Gjerrild
Kanonerne (4 x 7,5) er fjernet. Ammunitionen er ødelagt. Placementerne er sprængt. Arealet er frigivet den 7/5 1946.

 

54. Fornæs
Kanonerne (4 x 7,5) er fjernet. Ammunitionen er ødelagt. Placementerne er sprængt. Arealet er frigivet den 7/5 1946.

 

55. Katholm
Kanonerne (4 x 7,5) er fjernet. Ammunitionen er ødelagt. Placementerne er sprængt. Arealet er frigivet den 7/5 1946.

 

56. Hjelm
Kun planlagt.

 

57. Sletterhage
Kun planlagt. Placementerne sprængt. Arealet midlertidig frigivet den 7/5 1946.

 

58. Aakrogen
Kanonerne (4 x 8,8) er fjernet. Ammunitionen er fjernet. Placementerne er gjort uanvendelige. Arealet er frigivet den 7/5 1946.

 

59. Silistria
Kanonerne (4 x 7,5) er fjernet. Ammunitionen er fjernet. Arealet er midlertidig frigivet.

 

60. Skaade
Kanonerne (4 x 8,8) er fjernet. Ammunitionen er fjernet. Placementerne er gjort uanvendelige. Arealet er frigivet den 5/4 1946.

 

61. Abelshoved
Kanonerne (4 x 7,5) er fjernet. Ammunitionen er fjernet. Arealet er frigivet den 28/2 1946.

 

62. Trelde Næs
Ikke færdigbygget. Kanonerne (3 x 10,5). Ammunitionen er fjernet.

 

63. Røjle Klint
Intet skyts. Arealet midlertidigt frigivet.

 

64. Midskov
Kanonerne (3 x 8,8) er fjernet. Ammunitionen ødelagt. Barakkerne er fjernet. Ammunitionsrum og betonbunkers er bortsprængt med undtagelse af én bunker, som er overtaget af grundejerne. Arealet er frigivet.

 

65. Fynshoved
Kanonerne (4 x 15): mekanismerne er fjernet. Ammunitionen er fjernet.

 

66. Halskov
Kanonerne (4 x 75): mekanismerne er sendt til Søartilleriet. Ammunitionen ligger i bunkers på batteriet.

 

67. Røsnæs
Kanonerne (4 x 12,7): mekanismerne er sendt til Søartilleriet. Ammunitionen ligger i bunkers på batteriet.

 

68. Alleshave
Kanonerne (4 x 7,5) er fjernet. Ammunitionen er fjernet. Placementerne er sprængt. Arealet er frigivet den 5/4 1946.

 

69. Ordrup Næs
Kanonerne (4 x 7,5) er fjernet. Ammunitionen er fjernet. Arealet er frigivet.

 

70. Gniben
Kanonerne (4 x 15).

 

71. Yderby
Intet skyts.

 

72. Ebbeløkke
Kanonerne (4 x 7,5) er fjernet. Ammunitionen er fjernet. Arealet er frigivet.

 

73. Spodsbjerg
Kanonerne (4 x 12,7): mekanismerne er udtaget. Ammunitionen er magasineret på Lynæs.

 

74. Salgaardshøj
Kanonerne (4 x 7,5) er fjernet. Ammunitionen er fjernet. Placementerne er gjort uanvendelige. Arealet er frigivet.

 

75. Hesbjerg
Kanonerne (4 x 15): mekanismerne er fjernet. Ammunitionen er fjernet.

 

76. Hornbæk
Kanonerne (4 x 12): mekanismerne er fjernet.

 

77. Helsingør
Kanonerne (4 x 8,8) er gjort uanvendelige. Ammunitionen er fjernet. Placementerne er sprængt.

 

78. Nivaa
Intet skyts. Placementerne er gjort uanvendelige. Arealet er frigivet den 24/1 1946.