Model af "Bismarck" som vrag

Bismarck

For to år siden indrettede museet en lille udstilling om slagskibet "bismarck" opbygget omkring en stor model af skibet i dens korte velmagtstid.

Nu har to københavnske modelbyggere, Per Nielsen og Preben Wolf, hjulpet os med at lave en model af skibet, som det i dag ligger på havbunden på næsten 5000 m dybde.

Modellen er i målestoksforholdet 1:350 og bygger på resultater af undervandsundersøgelser fra 1989 og fremefter.