Sturmgeschütz-Brigade 393

Feldpostnummer 14535

Sturmgeschütz-Brigade 393 blev opstillet i Tours i begyndelsen af 1944 af mandskab fra Stug.Brig 300 i Neisse. Efter færdigopstilling gennemførte brigaden en parade gennem Tours den 20. april 1944.[1] 

Efter at opstillingen af enheden var afsluttet, kom der i slutningen af april/begyndelsen af maj 1944 ordre om, at materiel, som var på vej, skulle omledes til Danmark. Enhedens mandskab skulle indkvarteres i Oksbøl.[2] Præcist hvornår enheden ankom til Danmark, fremgår ikke af kilderne.

Brigaden modtog de første ni stormkanoner i løbet af anden halvdel af maj - det drejede sig om vogne udstyret med 10,5 kanoner.

For at mindske koncentrationen af tropper i Oksbøl-lejren befalede W.B. Dänemark 23. maj, at Sturmgesch.Brigade 393 skulle forlægges til ”Raum Strellov, Lyne, Lydum”, som hørte under 160. Reserve-Division.[3] I følge en dansk efterretningsrapport fra slutningen af juni holdt staben og 1. batteri til i Strellov, mens 2. batteri lå i Esbøl-Vium og 3. batteri i Lyhne.[4]

Den 21. juni meldtes, at brigaden var fuldt udrustet med mandskab, men endnu manglede 22 stormkanoner, 5 personvogne og 2 lastvogne. Det forventedes, at disse ville indtræffe den 22. juni. På grund af manglen på udstyr og radioapparater havde man endnu ikke kunnet gennemføre enhedsøvelser. Enheden kunne være indsatsberedt efter ankomsten af udstyret og ti dages efterfølgende uddannelse.[5]

 Brigaden modtog stormkanonerne og radioapparaterne den følgende dag. Samtidgt fik den imidlertid besked om, at OKH den foregående dag havde beordret, at brigaden skulle overføres til Heeresgruppe Nord på østfronten. Der manglede imidlertid endnu en del arbejde, før brigaden var indsatsklar, så Wehrmachtbefehlshaber Dänemark anmodede om, at enheden kunne forblive endnu 14 dage i området, så uddannelsen kunne afsluttes.[6]

Dette ønske blev ikke taget til følge, og den 1. juli var brigaden ude af landet.[7] Via Marienburg og Allenstein transporteredes brigaden til Minsk-området.[8]

Litterat
ur
Franz Kurowski: Sturmgeschütze vor! Assault Guns to the Front. Winnipeg 1999.
Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachtsführungsstab) 1940-45, I-IV. Percy Ernst Schramm (udg.). Frankfurt a.M. 1961-69.

Kilder
KTB Wehrmachtbefehlshaber Dänemark, 4.11.1943-26.5.1945. Rigsarkivet, Stockholmarkivet, pk. K 600-601
Efterretningsrapporter, 1943-45. Rigsarkivet, Stockholmarkivet, pk. XVIIIa læg 208: Skjern


[1] Kurowski 1999 s. 165.

[2] KTB OKW IV1, s. 925 (29.4.44). KTB W.B.Dän. 5.5.44.

[3] KTB W.B.Dän. 23.5.44.

[4] Stockholmarkivet pk. XVIIIa, 28.6.44. E-tjenesten opdagede dog først 21./22. juni i forbindelse med tilførslen af de resterende stormkanoner, at der var tale om en Stug-Brig.

[5] KTB W.B.Dän. 21.6.44.

[6] KTB W.B.Dän. 22.6.44.

[7] KTB W.B.Dän. 1.7.44. KTB OKW IV1 s. 926 (20.6.44)

[8] Kurowski 1999 s. 165.