Schwere Artillerie-Abteilung (mot) 997

Schwere Artillerie-Abteilung (mot) 997 blev overført til Danmark i slutningen af januar 1944 som en følge af, at Hitler i Führerweisung Nr. 51 fra 3.11.1943, havde befalet en forstærkning af invasionsforsvaret i Danmark. I første omgang blev enheden stationeret i Oksbøl-lejren, indtil man havde udpeget det endelige indsatsområde. Afdelingen blev underlagt 160. Reserve-Division i taktisk henseende.(1)

Enheden bestod af tre batterier med hver fire russiske 15,2 cm haubitsere med den tyske betegnelse: 15,2 cm K. 433/2(r). Enheden var motoriseret, dvs. at den var fuldt udstyret med køretøjer til transport af kanoner og andet udstyr.

Den 6. marts 1944 gav værnemagtens overkommando ordre om, at artilleriafdelingen straks skulle forlade landet for at blive flyttet til området sydøst for Wien. Enheden skulle fungere som reserve i forbindelse den tyske besættelse af Ungarn 19. marts. Operationen forløb uden de store problemer, så allerede den 20. marts gav Værnemagtens overkommando ordre om, at enheden skulle returnere til Danmark. Den 26. marts var enheden atter på plads i Danmark og skudklar.(2)

I august 1944 havde artilleriafdelingen sit hovedkvarter i Vrøgum, mens batterierne synes at have været opstillet i Kærgård Plantage.(3)

Den 17. august 1944 gav Værnemagtens overkommando ordre om, at artilleriafdelingen straks skulle transporteres ud af landet - den 20. august havde den forladt landet.

Organisation pr. 10.8.1944(5)
s.Art.Abt. (mot.) 997 (Øster Vrøgum)
Stab-Kp.
1. Bttr. (mot.) (4 - 15.2cm K. 433/2(r); 2 le.MG)
2. Bttr. (mot.) (4 - 15.2cm K. 433/2(r); 2 le.MG)
3. Bttr. (mot.) (4 - 15.2cm K. 433/2(r); 2 le.MG)
Wetterpeilzug (mot.) 538

Kilder
Rigsarkivet, København:
Kriegstagebuch Wehrmachtbefehlshaber Dänemark, 4.11.1943-31.12.1944. Stockholmarkivet, pk. K 600.
Tyske tropper i Danmark, rapporter og udarbejdede oversigter.1943-45. Stockholmarkivet, pk. XVIIb.

Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg:
Kriegsgliederung des Ersatzheeres. Stand: 10.August 1944. RHD 47/17

Noter
1. KTB W.B.Dän. 20.1.44, 22.1.44, 8.2.44.
2. KTB W.B.Dän. 6.3.44, 9.3.44, 20.3.44, 26.3.44
3. Kriegsgl. 10.8.44. Oversigt over de tyske styrker ... pr. 29/8 1944. Pk. XVIIb.
4. KTB W.B.Dän. 17.8.44, 20.8.44.
5. Kriegsgl. 10.8.44.