Heeres-Flak-Lehrabteilung (mot)

I begyndelsen af februar 1941 opstillede den tyske hærs overkommando (OKH) Heeres-Flak-Lehrabteilung (mot) i Esbjerg. Det drejede sig om en enhed til uddannelse af  mandskab til hærens luftværnsartilleri. 

Afdelingen blev indkvarteret i Rørkjær skole i Esbjerg, og den ankom til byen ca. 3.2.1941.

Enhedens organisation:
Stab - Heeres-Flak-Lehrabteilung (mot)
Stabsbatterie (mot)
1. Heeres-Flak-Lehrbatterie (mot)
2. Heeres-Flak-Lehrbatterie (mot)
3. Heeres-Flak-Lehrbatterie (mot)

De tre batterier blev opstillet med mandskab, som blev hentet fra eksisterende artilleriafdelinger: 4. Battr./Art.Rgt. 62, 4. Battr./Art.Rgt. 66 og 11./Art.Rgt. 269. Batteriernes mandskabet skulle overføres til Oksbøl-lejren frem til 5. februar 1941.

Enhedens ophold i Danmark blev af kort varighed, idet afdelingen allerede i maj 1941 blev flyttet til Holland.

Kilder:
Befehlshaber der deutschen Truppen in Dänemark. Tätigkeitsbericht der Abteilung Ia 1.4.-31.5.1941
Kommandant im Abschnitt dän. Westküste: Akte G.-I. Allgemeines, Bd. 2: 7.2.1941-26.9.1941. Bundesarchiv-Militärachiv, RM 45 III/43.