Küstenbefestigung in Thy (Bulbjerg - Agger)

Andersen, Jens: Agger som tysk pindsvinestilling. Sydthy Årbog 2016, s 46-54.

Andersen, Jens: Der Atlantikwall - von Agger bis Bulbjerg. Blåvandshuk Egnsmuseum, 1999. ISBN 87-89834-29-1. 147 sider.

Andersen, Jens: Das Ladeübungsgerät der Schwerstbatterie "Hanstholm II". IBA-Informationen Heft 40, 2004, s. 65-70.

Andersen, Jens: De første kanoner på Hanstholm. Dansk Fæstningsselskab - Konferencerapport 1998. København 1999, s. 35-44. ISBN 87-987238-0-4.

Andersen, Jens: De første tyske kanoner på Hanstholm. Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1998, s. 33-40. ISBN 87-87382-05-9. (PDF, 272 Kb)

Andersen, Jens: De tyske batterier ved Kobberø. Sydthy Årbog 1997, s. 40-44. ISBN 87-88-919-13-7. (PDF, 620 kb)

Andersen, Jens: De tyske batterier ved Kobberø II. Sydthy Årbog 1998, s. 57-60. ISBN 87-88-919-14-5. (PDF, 1.139 kb)

Andersen, Jens: De tyske batterier ved Kobberød III. Sydthy Årbog 1999, s. 111-14. ISBN 87-88919-15-3. (PDF, 418 kb)

Andersen, Jens: De tyske befæstningsanlæg ved Bulbjerg. Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1995, s. 71-93. ISBN 87-87382-02-4. (PDF, 331 KB)

Andersen, Jens: Glemte spor efter besættelsen på Buksør Odde. Jul på Mors 2014, s. 58-65.

Andersen, Jens: Lodbjerg Fyr under krig og besættelse. Sydthy Årbog 2019, s. 25-41

Andersen, Jens: Radarstationen på Agger Tange. Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2010, s. 57-60.

Andersen, Jens: »Rød Front« og »Kongen og Danmark leve!«, Jul i Thy 2018, s. 42-44. 

Andersen, Jens: »Skagerrak-Sperre« – den tyske minespærring. Historisk Årbog for Thy og Vesterhanherred 2017, s. 64-79

Andersen, Jens: Skydning med Hanstholm store kanoner. Historisk Årbog for Thy og Vesterhanherred 2018, s. 39-46

Andersen, Jens: The Atlantic Wall - from Agger to Bulbjerg. Blåvandshuk Egnsmuseum, 1999. ISBN 87-89834-30-5. 135 sider.

Andersen, Jens: Tyskerne og Havgusen. Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2013, s. 57-60.

Andersen, Jens: »Tårnet« og »Udsigten« – to Klitmøller-sommerhuse med en lang og »høj« forhistorie. Historisk Årbog Thy 2019, s. 25-38.

Anthonisen, Bent Bågøe: Festung Hanstholm. Nordeuropas grösste Befestigungsanlage des 2. Weltkrieges. Bollerup Boghandels Forlag, Ringkøbing, 1985. ISBN 87-981206-1-1. 100 sider + kort.

Anthonisen, Bent Bågøe: Hanstholm-Fæstningen. Nordeuropas største fæstningsanlæg fra 2. Verdenskrig. Bollerup Boghandels Forlag, Ringkøbing, 1985. ISBN 87-981206-1-1. 100 sider + kort.

Arendrup, A.E.: Hanstedfæstningen m.v. Kystartilleribladet nr. 8/1983, s. 3-6. (Foredragsmanuskript i Tøjhusmuseet, 1947)

Fogh-Andersen, Jens: Illusionsnummer i Klitterne. Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2004, s. 123-126. (PDF, 775 Kb)

Friese, Jürgen: Funkmessortungsstelle (FuMO) Nr. 11 Ansbach südlich von Agger/DK. DAWA-Nachrichten, Nr. 48, 2006, s. 38-41. ISSN 1431-4541

Friese, Jürgen, Jens Andersen & Jørgen Lumbye: Die Flakbatterie Brunbjerg in Hanstholm (Hansted). DAWA-Nachrichten, Nr. 56, 2010, s. 4-19, ISBN 978-3-931032-56-2.

Hammer, Chr. Houmark: Den store oprydning i "Festung Thy". Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1991, s. 69-76. (PDF, 68 kb)

Hendriksen, Knud: Strejflys over Hanstholm og det tyske invasionsforsvar. Museerne i Viborg amt 6, s. 44-51.

Hvidtfeldt, Johan: Tyskerne i Thy. Turistårbogen 1972, s. 58-63.

Ingerslev, Jarl: Kystbefæstningsanlæg i Agger og Lyngby. Sydthy Årbog 1995, s. 6-15. ISBN 87-88-919-11-0. (PDF, 4.422 kb)

Lumbye, Jørgen: The german naval battery "Hanstholm I". Museumscenter Hanstholm, Hanstholm 1995. Folder. ISBN 87-981471-2-9.

Lumbye, Jørgen: Forskningen i Hanstholms befæstning. Dansk Fæstningsselskab - Konferencerapport 1998. København 1999, s. 13-22. ISBN 87-987238-0-4.

Madsen, Bjarne: Tyske soldaters ophold i Lyngby under 2. Verdenskrig. Sydthy Årbog 1995, s. 6-15. ISBN 87-88-919-11-0. (PDF, 6.448 kb)

Vesterager, Peer H.: Hanstholmfæstningen. Våbenhistorisk Tidsskrift 1981/5, s. 137-140.

Westerhoff, Eduard: Livet som tysk soldat ved den jyske vestkyst. (oversættelse: Jens Andersen & Karin Svoldgaard). Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2010, s. 45-56. [Om radarstation på Agger samt marinehovedkvarter i Esbjerg]