"I skyggen af jernkorset"

"I skyggen af jernkorset"

I skyggen af jernkorset
– en far i Frikorps Danmark

Jens Fjelde fortæller som sin far, som meldte sig til Frikorps Danmark og kæmpede på østfronten, men også for tyskerne i Danmark.

Torsdag den 12. november 2015 kl. 19.00
Jernbanegade 6, Thisted
Entré 50,- inkl. kaffe og brød

Besættelseshistorisk Selskab for Thy og Vester Hanherred
www.bsth.dk

 

I skyggen af jernkorset