Menschen hinter Stacheldraht. Flüchtlingslager Oksbøl 1945-49.

Leif Guldmann Ipsen: Menschen hinter Stacheldraht. Flüchtlingslager Oksbøl 1945-49. Blåvandshuk Egnsmuseum, 2002. ISBN 87-89834-43-7. 115 Seiten.